OSOBNÝ ŽIVOT

Ako sa stať dobrou osobou, odkiaľ začať. Pravidlá, tipy, odpovede psychológov

Pin
Send
Share
Send


Ako zmeniť a stať sa lepšou, lepšou osobou, zaujíma veľa moderných ľudí, ktorí sa usilujú o nové výšky. Ak nebudete láskavý a ochotní vždy prísť na záchranu, sotva budete môcť dosiahnuť životnú spokojnosť, skutočné vnútorné šťastie.

Ako sa stať dobrou osobou, odkiaľ začať.

Okrem toho udržuje sebavedomie na vysokej úrovni, a preto je prínosom nielen pre iných, ale aj pre samotnú osobu. Cesta sa stáva obtiažnou a plná veľkého počtu ťažkostí. Musíte sa najprv rozbiť, svoje predchádzajúce zvykya tiež veľa reflexie.

Kto je taká dobrá osoba?

Psychológovia si myslia, že na túto otázku nemožno jednoznačne odpovedať.

Každý má vlastnú predstavu o tom, kto je považovaný za dobrý

Nie vždy to, o čom sa hovorí, je skutočne dôležité v praxi, pretože tieto kritériá, ktoré sa nazývajú, sú úplne irelevantné pre ostatných.

To je dôvod, prečo nemôžete byť dobrý pre všetkých. Čo je prijaté v jednej spoločnosti, je úplne neprijateľné v inom..

Napríklad v spoločnosti ľudí, ktorí pijú, nepekný bude čierna ovca a je nepravdepodobné, že bude mať akýkoľvek rešpekt. A keby odmietol piť, potom by sa naňho aspoň obrátili jeho oči.

Ale tu v spoločnosti s neveľmi HLS človek, dokonca mierne konzumujúci alkohol, bude považovaný za zlé. Preto sa musíte pozrieť na situáciu.

To neznamená, že dobrý človek sa vždy prispôsobuje normám druhých. Mohol by mu tiež uložiť svoje požiadavky, ale robí to starostlivo a nepostrehnuteľne.

"Nechodia do zvláštneho kláštora s vlastnými pravidlami." Ale akékoľvek pravidlá poskytujú určitý stupeň toho, ako sa stať vodcom a nastaviť si vlastné pravidlá.

Každý štatút ustanovuje, ako sa stať vodcom a nastaviť si vlastné pravidlá života!

Skutočný vodca sa bude vždy zdajú byť dobre v očiach väčšiny, a to aj napriek tomu, že sa nepokúša prispôsobiť.

Nie je potrebné vždy usilovať o vedenie, ale byť zodpovedný (a to je jeden z jeho hlavných čŕt), aby si bol istý!

Ak sa pokúsite zhromaždiť zhruba zhruba, čo je dosť ťažké vzhľadom na rôznorodosť sociálnych noriem.

Dobrý človek má tieto vlastnosti:

 1. vôľa sa musí neustále zlepšovať. Nie je to len kvalita dobrého človeka, ale aj predpoklad toho, ako sa stať jedným. Bez vôle nemôžeme byť populárni u iných ľudí, pretože zavedenie nových návykov je náročný proces. Ktokoľvek sa bojí ťažkostí a je lenivý, nič nedostane, ale trpezlivosť a práca budú všetko brúsiť.
 2. Zodpovednosť a schopnosť žiťvrátane zajtrajšieho popoludnia. Po prvé, je potrebné rozvinúť zodpovednosť za seba (pochopenie toho, že akcie budú mať vždy dôsledky, aj keď nie sú plne realizované), a potom túto kvalitu vyškoliť vo vzťahu k iným. Tu začína láskavosť.

  Samovývoj je nekonečný proces.

 3. Reflexie. To je schopnosť človeka pozerať sa na seba zvonku, ako aj pochopiť dôvody svojho vlastného konania a vo všeobecnosti všetko, čo sa deje v hlave. Bez reflexie nie je samo-rozvoj nemožné, pretože neexistuje žiadne pochopenie, odkiaľ začať, do akej miery ste dosiahli svojho cieľa, bez toho, aby bolo voíné ovládanie nemožné.
 4. Odolnosť proti stresu. Bez schopnosti vyrovnať sa so stresom je nemožná vôľa. Stres má negatívny vplyv na ľudskú sebakontrolu, pretože to funguje ako mozog. Amygdala, ktorá je zodpovedná za odpoveď "hit / run" na imaginárnu alebo skutočnú hrozbu, jednoducho zmení myseľ, takže nemusíte príliš premýšľať o prežití.

Ale to nie je všetko, čo je potrebné pre seba-rozvoj.

Kde začať: úvahy, pravidlá, rady

Najprv musíte vyvinúť reflexiu.

Ak sa otázka, ako sa stať dobrou osobou, točí vo vašej hlave, je to už veľmi dobré znamenie. Do určitej miery sa táto kvalita rozvíja.

Ale musíte sa snažiť vyhýbať sa extrémom. Reflexia a introspekcia nie je samoobjavenie a self-flagellation.

Vzdelávacia vôľa - cesta k sebarealizácii

Ľudia druhej kategórie podliehajú zbytočnému stresu, čo je v rozpore so štvrtým odsekom posledného pododdielu. Navyše, samohyb je neproduktívny.

Človek sa môže niekoľko dní venovať introspekcii, ale nikdy nedosiahol nič. Prečo? pretože v stave silných emočných nepokojov sa schopnosť strpieť odráža o 70%.

Reflexiou a introspekciou by sa malo hovoriť o pokojnej úvahe o odpovedi na to, ako sa zlepšiť.

Tu sú niektoré pravidlá pre rozvoj reflexie:

 1. Potreba čítať knihy na seba-vývoj, zároveň premýšľal: ako to platí pre mňa? Alebo to mám tiež?
 2. Potrebujete sa opýtať sami "Čo by ste urobil? Som dokonalý?" Všetci ľudia sú nedokonalí a človek nemôže byť úplne dobrý. Preto nie je možné kritizovať sa za to. Výhodou tejto otázky je to, že človek pripúšťa, že sa teraz chytil a načrtol cestu pre vlastný rozvoj. Nekritizuje sa však a nedáva právo robiť zlé.
 3. Je dôležité trénovať vôľu.

Ako sa stať zajtra dobrou osobou. inštrukcia

Kde začať, uspieť a nekončiť tam. Robte to dnes správne, aby sa zajtra zlepšila?

Tu je návod, ako sa zajtra stať dobrou osobou!
 • Nemusíte sa ponáhľať. Samovývoj je nekonečný proces. To neznamená, že by ste sa mali prestať snažiť získať lepšie kvôli tomu. Ak sa človek dúfa, že príde bod, keď sa pokladá za dobrý a ponáhľa sa, nebude to fungovať.
 • V určitom čase musíte trénovať iba jednu zručnosť. Nemali by ste sa pokúšať pokryť všetko súčasne.
 • Je potrebné brať do úvahy dobré skutky. Toto je najuniverzálnejší tip. Po chvíli bude túžba, aby sa postava stala ešte väčšou. Ale bez vôle človek dokonca zabudne počítať.
 • Mala by dať ľuďom pozitívne emócie. Ak sa človek domnieva, že čin je dobrý, ale ostatní ho nepovažujú za takého, potom cena je bezcenná. Preto je potrebné pozrieť sa na emócie druhého.
 • Je dôležité trénovať empatiu. To sa musí robiť, aby sa rozpoznali najjemnejšie citové poznámky iných ľudí.

Ako sa stať dobrou osobou podľa Biblie, kresťanstva, ortodoxie

Hlavné kresťanské pravidlo je: "Milujte svojho blížneho ako seba." To je hlavná zásada, ktorú treba dodržiavať, aby sme sa stali dobrou osobou. Ako?

Najprv musíte začať zaujímať iných ľudí a všetko bude jasné

Kresťanské vlastnosti sú užitočné pre seba-rozvoj.

Je tiež veľmi dôležité, aby ste sa nestali pýchou o vašich dobrých skutkoch a považovali ich za samozrejmosť.

Pokora je veľmi potrebná kresťanská kvalita. Človek nemôže byť na najmenší dôvod hrdý na svoju "dobrotu", pretože nie vždy môže byť dobrý v živote. V každom prípade je človek schopný hriech a ak sa reflexia nevyvinie, potom o ňom ani nebude vedieť.

Je veľmi dôležité modliť sa. Texty modlitieb v ortodoxii a kresťanstve sú vo všeobecnosti štruktúrované tak, že človek rozumie, na čo sa usiluje.

Je užitočné prečítať si Nový zákon, kde je táto téma podrobnejšia. Dobrou knihou je Filokalia, v ktorej svätí otcovia opisujú svoje skúsenosti pri riešení pokušenia a sebapoškodzovania.

Ako sa stať dobrou osobou podľa islamu?

Aby ste sa stali dobrou osobou podľa islamu, musíte splniť veľmi veľký počet kritérií.

Tu sú niektoré z nich:

 1. Viera a strach z Boha. Všetky ľudské čnosti, ktoré nie sú podporované vierou v Boha, nebudú mať po smrti žiadny zmysel, aj keď v súčasnom živote ich prirodzene budú neoceniteľné.
 2. Myseľ a inteligencia. Alah prikazuje každému moslimovi, aby sa pokúšal intelektuálne rásť, pretože táto viera je založená na racionálnom chápaní jeho životnej cesty.
 3. Fyzická sila Samozrejme, je nevyhnutné, aby ochránili slabých a pomohli im, a nie uspokojiť sobecké rozmary.
 4. Úspech v podnikaní. Podnikanie nie je len príležitosťou zarábať peniaze, ale aj poskytovať iným ľuďom prácu a peniaze a tiež dať klientom to, čo potrebujú. Takže toto je dobrá vec a história vie mnoho úspešných podnikateľov, ktorí sa hlásia k islamu.
 5. Serióznosť. Vzhľad moslima musí byť iný a musí byť v súlade so zákonmi šaríe.
 6. Užitočnosť pre spoločnosť. Systém je jednoduchý - dobrý človek je niekto, kto je užitočný pre iných ľudí.
 7. Schopnosť žiť v rodine so všetkými potrebnými vlastnosťami: zodpovednosť, schopnosť zarábať, vychovávať deti a podobne.

Ako zmeniť a od seba sa stať dobrou osobou

Najprv musíte zistiť, kto je taký egoista. Toto je osoba, ktorá robí niečo len pre seba a nič pre ostatných.

Nie je potrebné stať sa altruistom a zbaviť sa všetkých možných pôžitkov v prospech druhých, ale musíte sa naučiť hľadať rovnováhu.

Všetko je do istej miery sobecké, a to je v poriadku. Ale ak sa neustále popierate, potom bude kvalita pomoci druhým nízka.

Ak chcete prestať byť egoistom a stať sa dobrou osobou, musíte sa sústrediť na to, aby ste robili dobré. Môžete začať jednoduchou vecou - pozornosť ostatným. Musíte sa naučiť odhadnúť ich potreby.

Komunikácia s osobou by mala z času na čas klásť otázku: "čo chce?", "Čo mu chýba?" A dajte mu to.

Ako sa stať dobrou osobou pre priateľov

Každá sociálna skupina má svoje vlastné normy a zákony. V dôsledku toho neexistuje univerzálna rada o tom, ako sa stať dobrou osobou pre priateľov.

Ale tu sú niektoré odporúčania:

 1. Zodpovednosť. Táto kvalita je absolútne užitočná u všetkých ľudí.
 2. Zmysel pre humor. Ten, kto sa baví ostatným automaticky, sa zdá lepšie, aj keď nerobí iné dobré skutky. Ľudia majú pozitívne emócie. A pretože človek, ktorý je zábavný, bude určite v čiernej farbe.

  Dobrý človek je dobrý priateľ!

 3. Schopnosť prísť na záchranu. Pozor - v okamihu, keď je to skutočne potrebné. Preto by sa mala vyvinúť empaticita, aby sa zistilo, či je pomoc vhodná alebo nie.
 4. Štipendiá. S inteligentnými ľuďmi zaujímavé. Ak viete veľa zaujímavých faktov, rôznych každodenných tipov a odporúčaní, potom je to určite plus.
 5. Schopnosť počúvať. Bez schopnosti počúvať nebude pracovať na hľadaní miesta iných ľudí.
 6. Schopnosť hovoriť. Erudition úzko spolupracuje so schopnosťou hovoriť. Ak poviete nudné zaujímavé fakty, môžete sa stať ako nudný a nie erudovaný človek.

Ako sa stať dobrým mužom pre dievča

Byť dobrý človek je celé umenie., av niekoľkých odporúčaniach ju nemožno úplne opísať.

Tu je niekoľko tipov pre chlapcov:

 1. Buďte úprimní Ak neustále klamete, nepohodlie bude mať nielen dievča, ale samotného chlapíka. Každý chce dôverný vzťah, a to je spoločná vec. Pri správnom postoji k informáciám získaným od seba navzájom sa vzťahy rozvíjajú sami.
 2. Pozitívne emócie. Musíte byť pozitívni a v žiadnom prípade nepreťažovať dievča problémami. Zároveň je potrebné otvorene vyjadriť svoje vlastné pocity. Mala by byť viac optimistická, potom nemusíte skrývať negatívu, aby ste potešili dievča.
 3. Potrebujete pamätať všetko, čo hovorí. A mozgy sa rozvinú a vzťah sa posilní. Veľmi často dochádza k hádkam, pretože chlap má zlú spomienku. Naozaj si dobre nespomína, ale zároveň dievča si myslí, že ju nepotrebuje. Je to neuveriteľne príjemný pocit, keď si iný človek pamätá nejakú maličkosť, ktorá bola vyjadrená šesť mesiacov, alebo dokonca pred niekoľkými rokmi.
 4. romance - Je to umenie vytvárania pozitívnych emócií a zmena rutiny na rozprávku. Je potrebné zvládnuť toto remeslo a potom bude dievča spokojná s chlapcom.
 5. Urobte komplimenty. Len dokonalý kompliment sa získa spontánne, úprimne. Hlavnou vecou nie je váhanie povedať komplimenty.

Ako sa stať dobrou osobou pre dieťa

Ak sa chcete stať dobrou osobou (otec alebo matka), je potrebné mať autoritu, a nie ju uložiť svojmu synovi alebo dcére. Ako? Je potrebné vysvetliť ich pozíciu a nie nútiť dieťa.

V žiadnom prípade by ste nemali dodržiavať jeden z týchto štýlov vzdelávania:

 1. Dominantná hyperprotekcia. To je, keď rodič ovláda dieťa vo všetkom, ukladá svoj vlastný spôsob života na neho, robí ho robiť to, čo hovorí. Vedie k trestnému správaniu, alkoholu a drogovej závislosti alebo samovražde. Dôvod je jednoduchý - dieťa potrebuje lásku, a ak je dané v zlom podniku, ide tam. A ak vôbec nie je žiadny človek schopný dávať lásku, potom to vedie k samovražde.
 2. Hypersenzitívna hyperprotekcia. Tu rodič stará o dieťa príliš veľa, splnenie najmenšie rozmar. To vedie k skutočnosti, že táto rastie ako egoista a úplný opak dobrej osoby.
 3. Gipoprotektsiya. To je prípad, keď rodičia nevenujú pozornosť dieťaťu alebo sa snažia vyplatiť lásku.
 4. Náhodné vzdelávanie. Rodič je veľmi náchylný na náladu. Ak je nálada zlá - trest za nič, ak je dobré - odmeny za nič. Takéto vzdelávanie spôsobuje silné zranenie a dokonca zvyšuje riziko schizofrénie u syna alebo dcéry.

Ako sa rýchlo stať dobrou osobou

Rýchlo sa stať dobrou osobou je nemožné, pretože táto cesta je dlhá v živote. Tempo pokroku na tejto ceste priamo závisí od úsilia, ktoré človek robí. To je to, o čom je vôľa.

Ovládanie emócií a akcií za nevhodné správanie ľudí je veľmi dôležitá kvalita dobrej osoby.

schopnosť ovládať svoje konanie a pružne reagovať na situáciu je najdôležitejšia na to, aby ste získali úctu od iných ľudí

Ako sa stať dobrou osobou v komunikácii

Je nevyhnutné ovládať svoje vlastné emócie, aby ste sa pri komunikácii nebáli. Ak človek rozvinie všetky tieto vlastnosti v sebe, potom bude považovaný za dobré v komunikácii.

Nemôžete sa ponáhľať, rozvíjať sa, takže ako sa stať dobrou osobou nie je ľahké. To si vyžaduje zohľadnenie mnohých faktorov, meniaci sa charakter a postoj k iným ľuďom.

Užitočné videá, ako sa stať dobrou osobou, kde začať

Ako sa stať dobrou osobou, kde začať:

Ako sa stať najlepším vo svojom podnikaní: pravidlá, tipy pre dievčatá a mužov:

Časť užitočných zručností pre vlastný rozvoj:

Pin
Send
Share
Send